Lejebetingelser

Bemærk: Ingen ordre er endelig før den er bekræftet af ToroSi Teltudlejning.

LEJEBETINGELSER

Opsætning/brug af telt:

Pladsen skal være jævn og ryddet min. 0,5 m rundt om teltarealet.

Der skal være kørevej for kassevogn m/trailer til stedet.

Plan terræn max 20 meter fra bil til teltareal.

Udlejer sørger for opsætning/nedtagning af telt/lamper.

Som udgangspunkt leveres teltene med vinduer i halvdelen af teltet.

Lejer sørger selv for opsætning/nedtagning af borde, stole m.m.

Når teltet ikke anvendes, skal sidedugene altid være påhæftet og teltet helt tillukket. Derved hindres, at eventuel vind/regn kan beskadige teltet/gulv.

Brug aldrig tape på teltdugen ved ophængning af plakater, guirlander eller lign, da tapen går i forbindelse med teltdugen. Brug i stedet plasticstribs eller snor, som let kan klippes ned efter brug.

Brug aldrig crepepapir noget sted i teltet, da det smitter af og ødelægger teltdugen.

Brug aldrig ståltråd eller andre skarpe genstande til ophængning, da dette laver hul i teltdugen. Brug af søm, skruer, hæfteklammer, tegnestifter, knivmærker o.l. i materiel udløser erstatning svarende til indkøb af nyt materiel.

Myggelys, fakler, grill samt olielamper og andet må ikke stå inde i teltet, da dette ødelægger/soder teltdugene og udvikler kulilte, som er skadelig for mennesker. Brug i stedet almindelige fyrfadslys.

Brug ikke høje terrassevarmere.

Bemærk venligst at visse borde/stole kun udlejes, hvis der er gulv i teltet, og at disse ikke må udsættes for fugt eller regn, og skal derfor opbevares indendørs/under tag.

Ved afhentning af telt/borde/stole skal disse leveres retur i samme stand, som det er modtaget.

Det vil sige:
                     -at teltet skal være tømt for al inventar, der ikke vedrører udlejer

                     -at snorer og andet materiel skal være fjernet

                     -at borde/stole er rengjort for jord, madrester, stearin farver eller lign.

                     -at stænk og spild på teltdugen er vasket rent med alm. opvaskemiddel.

                     -at gulvet vaskes og tørres over med en vredet klud bagefter.

Retur afvaskning sker for lejers regning efter anvendte rengøringstimer.

LEJEBETINGELSER FOR SERVICE

Alt service (porcelæn, glas, fade, skåle & bestik) leveres i fejlfri stand.

Skulle det komme til skade i lejers varetægt, så erstattes det til nyværdi.

Alt service skal tælles op inden ibrugtagning.

Ved reklamation skal dette ske inden det tages ibrug.

Alt service skal afleveres retur i afskyllet tilstand.

Vi vasker alt service op, da det skal vaskes op ved minimum 80 grader varmt vand.

Dette er et krav fra Levnedsmiddelstyrelsen

ANSVAR

Over for offentlig myndighed påhviler lejeren alene. For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

Materiel: Så længe det lejede befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og irreparable skader erstattes til fuld nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte periode, og overholdes dette ikke, vil der blive fremsendt ekstra regning på de manglende ting.

Reklamationer: Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke. Det er alene kontraktens bestemmelser der er gældende. Alle mundtlige aftaler som ikke er påført kontrakten, annulleres samtidig med dennes underskrift.

I tilfælde af orkan, storm eller anden force majeure, som kan forhindre opstillingen af teltet, er udlejer uden ansvar over for lejer eller andre.

BETALINGSBETINGELSER

Ved bestilling betales kr. 1.000,- i depositum.

50% af det fulde lejebeløb betales senest 3 måneder før aftalt levering.

Restbeløbet betales ved levering.

Betaling kan ske kontant eller ved bankoverførsel senest 3 dage før / fremvisning af gyldig kvittering.

Depositum tilbagebetales ved afhentning af det lejede materiel.

AFBESTILLING

Ved afbestilling senest 30 dage før levering, har udlejer kun krav på 50% af det fulde lejebeløb.

Ved senere afbestilling skal lejer betale det fulde beløb.

Udlejers betalingskrav bortfalder(dog IKKE depositum på kr. 1.000,-) såfremt det lykkes at genudleje alt det afbestilte materiel til anden side.